MENU
Aula_close Layer 1

Hvad er god undervisning?

På Espergærde Skole har vi defineret god undervisning ud fra den tyske didaktikker Hilbert Meyers teori. 

Meyers definition af god undervisning:

God undervisning er en undervisning, hvor der inden for rammerne af demokratisk undervisningskultur på grundlag af en given opdragelsesopgave og med et vellykket arbejdsfællesskab som mål præsteres en meningsgivende orientering og et bidrag til vedvarende kompetenceudvikling for alle elever

 

10 kendetegn på god undervisning:

1.     Klar strukturering af undervisningen (tydelige processer, klarhed over roller, aftaler om regler, ritualer og frirum)

2.     En høj andel af ægte læretid (igennem god udnyttelse af tiden, punktlighed, uddelegering af organiseringsbøvl).

3.     Et læringsfremmende klima (gennem gensidig respekt, tillidsfuld overholdelse af regler, uddelegering af ansvar, retfærdighed og omsorg)

4.     Indholdsmæssig klarhed (gennem forståelse for undervisningens hensigt, fornuftig sammenhæng i det tematiske forløb, tydelig og forpligtende evaluering af resultater)

5.     Meningsdannende kommunikation (gennem deltagelse i planlægning, samtalekultur, meningsdrøftelser og elevfeedback)

6.     Metodemangfoldighed (righoldighed af iscenesættelsesteknikker; mangfoldighed i handlemønstre, variation i forløbsformer og god balance mellem de metodiske grundformer)

7.     Individuelle hensyn (gennem frirum, tålmodighed og tid, gennem undervisningsdifferentiering; gennem individuelle analyser af elevers læringssituation og planer afstemt i forhold hertil; særlig støtte til elever fra risikogrupper)

8.     Intelligent træning (gennem bevidstgørelse af læringsstrategier, passende øvelsesopgaver og målrettet hjælp)

9.     Transparente præstationsforventninger (gennem et læringstilbud, der er orienteret efter de gældende dannelsesstandarder og modsvarer elevernes formåen; løbende tilbagemelding om elevernes fremskridt.

10. Stimulerende miljø (gennem god orden, funktionel indretning og anvendeligt læringsværktøj)

 

(Meyer, Hilbert: Kendetegn på god undervisning. I: Andersen, Peter: God undervisning.  Unge Pædagoger, 2006)