MENU
Aula_close Layer 1

Ledelsesgrundlag

"Gør hvad vi siger, siger hvad vi gør"

Espergærde Skoles ledelsesgrundlag bygger overordnet på en helhedstænkning med respekt for menneskerettigheder – herunder med en klar viden om skolens vision og formål, respekt for medarbejdere, elever, forældre, partnere, kulturen, historien, naboer m.m. (omgivelserne i bred forstand).

”Læring med Karakter” udgør den centrale akse for Espergærde Skoles ledelsesgrundlag, og indbefatter både ledelse af læring – ift. at lede læreprocessor, og læring af ledelse – ift. en oplevelse af at være parthaver i egen læreproces samt en ansvarsfølelse og et ejerskab ift. egen læring. Dette dobbelte aspekt kendetegner skolens praksis på alle niveauer og understøttes af en ledelse, der selv går forrest og er den udvikling og forandring, de ønsker at se.  

Espergærde Skoles måde at praktikere ledelse på, er er karakteriseret ved følgende 5 pejlemærker:

  • En autentisk vision og værdier (værdier og holdninger, som mennesker i og uden for organisationen føler for og tror på).

  • En decentraliseret netværksorganisering (hviler på en tillid til medarbejderne, som har en udstrakt grad af mulighed for og forventes at arbejde med selvorganisering).

  • En kultur der er karakteriseret ved en ’tjenende’ ledelse (lederrollen er at understøtte medarbejdernes professionelle udvikling og vækst, da medarbejderne ses som betydningsfulde aktiver).

  • En forpligtelse til en kontinuerlig læring (giver medarbejderne plads og rum til at eksperimentere og fejle i deres arbejde med at være kreative og innovative).

  • En modig og dog forsigtig ledelse (intention om at praktisere en bæredygtighedspolitik).