MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med uddannelsesvejledningen

I 6.-9. klasse gennemfører Uddannelsesvejledere fra UU-Øresund en række aktiviteter og undervisningsforløb, der forbereder eleverne til valg af ungdomsuddannelse.

I 6. klasse modtager eleverne undervisning i Uddannelse og Job.

Fra 7.-9. klasse modtager eleverne kollektiv vejledning (dvs. vejledning for større grupper f.eks. en klasse), undervisning i Uddannelse og Job, og en række andre aktiviteter, som du kan læse mere om her. På hjemmesiden kan du også finde kontaktoplysninger på din vejleder. 

Hvis en elev har særlige behov for vejledning, ydes individuelle vejledningsforløb, som skal hjælpe med at blive afklaret omkring uddannelsesvalg og/eller blive uddannelsesparat.