MENU
Aula_close Layer 1

Vision - "Læring med Karakter"

Det er vores mål på Espergærde skole at vores elever manifesterer høj faglighed, ved at præstere til høje karakterer ved folkeskolens afgangseksamen, men også at den enkelte elev kommer videre fra vores skole med de personlige og sociale kompetencer, som alle unge mennesker skal bruge i deres egen personlige udvikling. Det kalder vi ”Læring med Karakter”, et tankesæt inspireret af det nordiske dannelsesbegreb.  

Vores vision er, at vores elever gennem deres skoleforløb bliver dannede, engagerede, livsduelige og bidragende samfunds-/verdensborgere, der træffer selvstændige beslutninger. Vi vil være med til at åbne verdenen for vores elever ved at inspirere dem til at lære og være åbne overfor det ukendte. Den strategi skal være med til at modvirke krav om perfektion, da det for alt for mange medfører en følelse af ensomhed og stress, til absolut ingen gavn for den enkelte eller for samfundet i sin helhed. 

 ”Læring med Karakter” spiller således på dobbeltheden i begrebet karakter, og illustrerer hvordan skolens opgave består af andet og mere end at bidrage til elevernes faglige kunnen. Skolens opgave er også at give eleverne en større indsigt i det samfund, den historie og kultur de er en del af. Det er vores opgave at klæde eleverne på med viden og faglige kvalifikationen samt til at blive tænkende og reflekterende mennesker, der kan tage stilling til livet, finde deres egne svar og indgå i mindre og større fællesskaber.

På Espergærde Skole (ud)danner vi således elever til både at få en høj faglighed, et godt selvværd og en positiv personlig karakter. Egenskaber eleverne skal bruge for at klare sig godt i livet efter niende klasse og i deres videre færden i livets mangfoldighed (uddannelses- og arbejdslivet).

Skole handler ikke bare om at blive til noget, men særligt om at blive til nogen = ”Læring med Karakter”