MENU
Aula_close Layer 1

Tibberupskolen

Tibberupskolen er udskolingsskole for alle skoleelever i Espergærde og Tikøb.

 

Adresse: Idrætsvej 19 – Telefon: 49 28 35 50
Daglig pædagogisk leder, 
Ulla Glædesdahl

 

Værdisæt: Vi er en del af Espergærde Skole og derfor en del af

Mottoet: Læring med Karakter

Værdierne: Mangfoldig faglighed & kreativitet/innovation og fællesskab med anerkendende relationer.

Vision: Espergærde Skole er Nordsjællands faglige fyrtårn og områdets foretrukne skole.

 

Faglighed for alle

De faglige resultater er blandt de bedste. Vi gør os umage hver dag til gavn for eleverne på Espergærde Skole

Det overordnede mål:

At eleverne lærer at lære

At eleverne fortsat er uddannelsessultne, når de forlader Espergærde Skole i 9. klasse.

Hvordan understøtter vi det?

Høj grad af elevmotivation

Sammenhængende og meningsfuld skoledag med plads til fordybelse

Fokus på personlig dannelse og integritet

Fælles oplevelser


Nøgletal:

Elevantal: Ca. 600 elever

Antal medarbejdere inkl. administration og ledelse - ca. 50

2 UU vejledere

1 familierådgiver

2 læsevejledere

1 matematikvejleder

1 engelskvejleder

 

Kommunikation mellem skole og hjem:

Ugeplaner udsendes hver uge, mens Meebook rummer årsplaner og konkrete læringsforløb.

Forældremøder afholdes en gang om året i august/september måned.

Skolehjemsamtale foregår ud fra konceptet; Eleven i centrum, hvor eleven sammen med sin klasselærer forbereder skolehjemsamtalen ud fra en bestemt skabelon. Der tilbydes desuden samtaler med nogle af de øvrige faglærere.

Særskilt forældremøde for kommende 7. klasseelever afholdes i foråret som led i forberedelserne til overgangen fra grundskole til udskolingsskole.

 

Organisering:

Huse: Elever og lærere er opdelt i såkaldte “Huse” med henblik på at skabe nærhed og sammenhæng for elever og lærere på en stor skole. 

Elevinddragelse:
Tibberupskolen har et samarbejde med DEO, Danske skoleelever, om inddragelse af elever i undervisningen.

Vi arbejder målrettet og ud fra en fælles tilgang til evaluering af den årlige elev-trivselsmåling.

Elevrådet sammensættes af elever fra 7-9 årgang. En læreransvarlig og en leder deltager i elevrådsmøderne.

Trivselstime til at understøtte klassefællesskabet.

Elevproduktioner synliggøres på skolen.

Kompetencefag til understøttelse af skolens liv, elevernes faglighed og kreativitet

 

Talent:
På Tibberupskolen har vi et sciencehold, hvor der undervises i to lektioner om ugen. Eleverne arbejder på højniveau med biologi og fysik/kemi og sprog.

 

Det praktiske:

Lektionsoversigt

1. lektion: kl. 8.00-8.45
2. lektion: kl. 8.45-9.30

Pause: kl. 9.30-9.50

4. lektion: kl. 9.50-10.35
5. lektion: kl. 10.35-11.20

Pause: kl. 11.20-12.10

7. lektion: kl. 12.10-12.55
8. lektion: kl. 12.55-13.40

Pause: kl. 13.40-13.50

10. lektion: kl. 13.50-14.35
11. lektion: kl. 14.35-15.20

Klokken: Klokken ringer ikke i forbindelse med pauseskift.

Eleverne må forlade skolen i pauserne.

 

IT-support: Der er IT-support på Tibberupskolen en gang om ugen på PLC

 

Kantine: Skolens kantine stiller lækker og sund mad til rådighed. Der kan købes direkte i kantinen eller via hjemmesiden, http://www.skolekantine.dk/

Slik og sodavand: Slik og sodavand er tilladt på skolen, men vi henstiller til mådehold og taler løbende med eleverne om sund kost.

Energidrikke: Det er ikke tilladt at drikke energidrikke i skoletiden.

Rygning/snus: Det er ulovligt at ryge eller tage snus/tyggetobak i skoletiden både på og uden for skolens matrikel. Der vil blive taget kontakt til hjemmet ved brud på denne regel. Afvænningskursus kan iværksættes.

Mobiltelefoner: Elevernes telefoner samles i “mobilkassette” ved opstart af hver lektion/lærerskift og udleveres igen i pauserne eller hvis telefonerne skal bruges i undervisningssammenhæng.

Elevfravær: Lærerne registrerer fravær ved hver lektion/lærerskift. Der sendes sms til forældrene ved ikke aftalt fravær eller hvis eleven kommer for sent.

Ved fravær af elev: Forældre giver klasselærer besked via Aula. Ved fri 4 dage eller mere udfyldes blanket (findes på Aula) og sendes til kontoret.

Hjemsendelse ved sygdom: Hvis en elev bliver syg i løbet af dagen og skal sendes hjem, er det vigtigt, at eleven kontakter sin lærer. Læreren kan, efter at have set en sms fra en forælder, sende en syg elev direkte hjem, uden om kontoret.

Lektiecafé: Lektiecafe – frivillig – hver tirsdag på PLC fra kl. 14.35.

 

Alternative dage og arrangementer for hele skolen:

Motionsdagen fredag uge 41

Skolefest

Brunkageturnering

Idrætsdag

 

Holddannelse: Der er parallellagte timer i dansk og matematik, som bruges til holddannelse

 

Bevægelse: Vi arbejder ud fra, at:

Bevægelse før, under og efter skole fremmer elevers præstation i skolen

Bevægelse er gavnlig for hjernens funktion, samt for kognitive funktioner hos eleverne

Vi ønsker overordnet, at:

Sikre at eleverne bevæger sig mindst 45 min dagligt

Integrere bevægelse i undervisningen såvel som i hele skolens dagligdag

Skabe en målrettet indsats ved at arbejde med de fysiske, psykiske, kognitive og sociale områder i forhold til bevægelsesaktiviteterne

Vi opfylder det på elevniveau ved, at:

Bruge mindst 5 min af hver lektion på bevægelse

Fokusere på aktiv transport til ud-af-huset arrangementer

Have “åben hal”, hvor eleverne i pausen tilbydes div. aktiviteter i Espergærdehallen

Have “bevægelse-på-tværs”, hvor eleverne på tværs af klassetrin skal deltage i div. aktiviteter

Vi opfylder det på forældreniveau ved:

At synliggøre idrætsfagets vigtighed på forældremøder og generelt

At gøre det klart at bevægelse er en del af skolens kultur i den daglige undervisning

At tydeliggøre vigtigheden af aktiv transport

 

Overgangen til 7. klasse: Principper for overgangen:

Eleverne deles på tværs af de fire matrikler

Klassedannelsen varetages af udskolingsskolen (overleveringssamtaler fra grundskolen)

Klasselister offentliggøres i juni

Eleverne starter på udskolingsskolen et par dage før vi går på sommerferie

Klassedannelse – mål at skabe homogene klasser i forhold til:

Antal

Køn

Faglig balance

Gruppedynamik

 

Samarbejde med Espergærde gymnasium:

Vi tilstræber et samarbejde med Espergærde gymnasium indenfor de naturvidenskabelige fag, såvel som de humanistiske.

Vores 8. og 9. klasser har desuden deltaget i MUN, et tværfagligt samarbejde med gymnasieelever fra alle verdens lande. Her diskuteres politik og FN i en uge.

Espergærde Gymnasium fortæller her om det: ”40 folkeskoleelever blev introduceret til MUN af vores elever, og der var mange regler og strategier, man skal beherske for at kunne operere i FN. Det meste foregik på engelsk som ved det rigtige MUN, men der var dog mulighed for opklarende spørgsmål på dansk.”

Fysiske rammer:
Tibberupskolen breder sig over et stort areal. Skolen, der er opført i gule mursten, blev indviet den 1. april 1970. Skolen er en handicapvenlig skole, især rettet mod kørestolsbrugere, og har blandt andet lifte og slidsker til de forskellige niveauer. Skolen har mange klasseværelser af forskellige størrelser, hvilket kan give lidt udfordringer, når eleverne skal placeres i klasser. Der er et stort åbent fællesrum, aulaen, lige når man træder ind. Her sidder elever fx på høje café-stole og arbejder i grupper. I hus 1 er der en café med et lille køkken, og i hvert af husene har man et fællesrum til faglig fordybelse, gruppearbejde eller lignende.

Tibberupskolen har tre skolegårde og en forsænket gård med udgang fra kantinen. De er alle renoveret i 2010 af anlægsgartneriet og havearkitekterne Danas Have. Vores store kunststofgræsbane ved hus 1 bliver flittigt bliver brugt til fodbold. Der er en mindre kunststofgræsbane ved hus 2 og 3.