MENU
Aula_close Layer 1

Læseindsats

Espergærde Skole arbejder systematisk med elevernes læsning med fokus på tidlig indsats fra 0. klasse. Der arbejdes med afkodning og læseforståelse. Elevernes læsehastighed trænes, så der sker en automatisering af læsningen. Der arbejdes med skrivning, som hænger tæt sammen med læsningen, og der arbejdes med læsning i alle fag.

Den enkelte elevs læseniveau følges tæt ved brug af forskellige læsetest, og der udarbejdes handleplaner for hvilke faglige mål, den enkelte elev arbejder med. Skolens læsevejledere arbejder tæt sammen om udvikling af metoder og strategier for læseindsatser, og der er et godt samarbejde med dansklærerne i de enkelte klasser. Læsevejlederne holder sig ajour med den nyeste forskning på området og er selv aktive i at udvikle den gode læseundervisning i faglige netværk.