MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk Læringscenter

Ordet ”skolebibliotek” findes ikke længere i folkeskoleloven. Nu hedder det ”pædagogisk læringscenter” (PLC). Det nye navn understreger et mere dynamisk fokus på læring og læringsrettede aktiviteter.
På Espergærde Skole arbejder de lærer, der er tilknyttet PLC, målrettet med at understøtte elevernes læring og personalets undervisning. Dette sker blandt andet ved supervision.


I dag er der supervision af lærerne, og PLC-erne arbejder som vejledere via f.eks. observationsforløb i undervisningen, opfølgende samtaler med et lærerteam eller andre voksne omkring eleverne, hvor der fokuseres på udvikling indenfor målstyret undervisning og klasserumsledelse i en klasse eller hos en gruppe elever.
Plc-erne udlåner stadig bøger samt holder udlånssamlingen opdateret.

 

Hvordan gør de så det?
Personalet på PLC er uddannet til at varetage opgaven som vejledere i såvel praktiske som i teoretiske spørgsmål omkring elevers læring, materialer og tilrettelæggelse af undervisning.
Det pædagogiske læringscenter (Biblioteket) er et sted, hvor man kan låne bøger til opgaver og frilæsning, men det er også et sted med mange andre former for læringsressourcer end bøger, såsom udlån af kameraer, mikrofoner og andre elektroniske dele til anvendelse i undervisningen. Herudover formidles kulturtilbud fra lokalområdet og generelle tilbud om alternative læringsmuligheder og materialer.
Der bistås med årsplanlægning og med fremskaffelse af det rette undervisningsmateriale
Der arrangeres konkurrencer, quizzer og ydes hjælp til projektopgaver og eksamens- produktioner.

 

Kvalifikationer.
PLC-ernes kompetencer opkvalificeres flere gange årligt med deltagelse i konferencer og kursusvirksomhed samt sparring med PLC-ere fra hele kommunen.
PLC-erne arbejder tæt sammen med ledelserne på skolerne og med vejlederkorpset samt med undervisningsministeriets læringskonsulenter og kommunens uddannelseskonsulenter.

PLC er altså ikke kun et sted, men mere en funktion, der kan have arme ude på hele skolen.