MENU
Aula_close Layer 1

Mobilpolitikker

Med denne beskrivelse ønsker vi at skabe en fælles ramme for Espergærde Skoles tilgang til mobiltelefoner m.m. Vi ønsker med dette at fremme bevægelse, leg og andre sociale aktiviteter i frikvartererne, ligesom vi ønsker et balanceret syn på mobiltelefon som medie. Et syn som både inkluderer at vi har og bruger mobil til mangt og meget, men også at vi opdrager og danner eleverne til at kunne vælge.

Internettet er i dag et sted, hvor børn og unge finder og udvikler relationer. Mobiltelefoner, ipads og pc’ere udgør således en vigtig del af børns hverdag og udgør også vigtige redskaber i undervisningen.

Men forskning og erfaringer har dog vist at mobiltelefoner kan være forstyrrende i timerne og at mobilfri/mobilbevidst skole kan have en øget effekt på elevernes faglighed og trivsel. Vi ser skolens dannelsesopgave i forhold til de digitale medier som lige så vigtig som den traditionelle dannelsesopgave og inkluderer derfor undervisning og forløb om dette tilpasset i skoleforløbet og i SFO / Klub.

Vi forventer, at forældrene som en naturlig del af forældrerollen taler med børnene om de udfordringer og dilemmaer internet, mobiltelefon m.m. også giver.

Forældre til elever på Espergærde Skole SFO & Espergærde Fritidscenter kan forvente at skolens ledelse og medarbejdere vil hjælpe det enkelte barn ved evt. problemer og at skolen altid vil kontakte forældrene, hvis der er behov for det.

Eleverne på Espergærde skole har egen pc / Chrome Book, som anvendes i undervisningen. Skolens Ipads bruges ad hoc. I Team V anvendes Ipads efter personalets instruktion og vejledning.

 

0.- 3. kl. & 4. – 6. kl.

Grundskolerne: Elever må ikke anvende mobiltelefon i skoletiden. Medbragt mobil skal være slukket og lægges i mobilholder i hele skoletiden. Lærerne indtænker brug af mobil i undervisningen.

SFO: Er som udgangspunkt mobilfri tid. Dog må børn der er ansvarlige for at koordinere sin egen hverdag gerne bruge deres telefon til dette.

EFC (klubberne): Mobil kan medbringes og bruges.

7.- 9. kl.

 Elever skal aflevere mobiltelefonen i klassens “mobilholder”, når de møder ind til time og må tage den med sig til frikvarter.

Ledelse, lærere og pædagoger kan fastsætte særlige regler for brug af telefon, kamera o.a. i konkrete situationer, fx aktiviteter hvor mobiltelefonen indgår i projekt/undervisning m.v.

Gode råd og link til mere nyttig information her.