MENU
Aula_close Layer 1

Styrkecenter

Espergærde Skole har et velfungerende styrkecenter med fagligt dygtige specialundervisningslærere, der samarbejder i team om at udvikle og styrke de enkelte elevers kompetencer.

Elever med behov for særlig tilrettelagt undervisning og specialundervisning får efter afdækning af behov med udgangspunkt i test og faglig vurdering tilbud om et forløb i Styrkecentret, hvor der arbejdes individuelt eller i mindre grupper med elevernes læseudfordringer eller udfordringer med matematik. Forældrene informeres og inddrages i arbejdet, og der sker en løbende evaluering af elevens arbejde i Styrkecentret.

Elever med ordblindhed får tilbud om støtte til brug af kompenserende læremidler til deres læsning. Disse elever følges tæt af en specialundervisningslærer, og der er sparring til dansklærere og øvrige faglærere, om hvordan eleven skal støttes i at anvende de kompenserende læremidler.