MENU
Aula_close Layer 1

LØFT - Pædagogisk/metodisk tilgang

På Espergærde skole er vi inspireret af og arbejder ud fra den pædagogiske og metodiske løsningsfokuserede tilgang, LØFT, som er udviklet af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg (Løsningsfokuserede Samtaler” (2006). Hans Reitzel ). En tilgang vi indarbejder i vores daglige praksis i mødet med elever, forældre og hinanden.

 

LØFT’s hovedprincipper:

Er der noget der fungerer, så gør mere af det.

Hvis noget ikke fungerer, så gør noget andet.

Der er større sandsynlighed for at lykkes med at forstærke det, der virker, frem for at standse en uønsket adfærd.

 

Tilgangens hovedpointe er, at et problem bedst løses sig ved at fokusere på en løsning frem for at fokusere på selve problemet! Når vi arbejder ud fra LØFT tilgangen griber vi elevernes udfordringer/problemer an ved at have fokus på dén ønsket fremtid og på hvad der allerede fungerer, fordi ved ethvert problem, konflikt eller dårlig situation, vil der altid være sider der fungerer. De sider bruges i løsningen af problemet. I LØFT placeres problemet ikke hos andre, alle er medansvarlige. Vi som skole inkluderer os selv i problemløsningen, som bliver basseret på et respektfuldt samarbejde mellem fx ledelse, lærere, pædagoger, forældre og eleven. Vores fokus er at finde elevens resurser, muligheder, ønsker og mål, så vi sammen kan finde tiltag, der kan løse udfordringen/problemet. Ved at fokusere på den enkelte elevs håb og drømme for fremtiden, kan vi motivere den enkelte til at gøre noget aktivt ved situationen.

Det er ikke eleven, der er problemet – det er problemet, der er problemet!

 

Følgende antagelser ligger til grund for Espergærde Skoles børnesyn, inspiration er hentet i den metodiske løsningsfokuserede tilgang LØFT

At fællesskaber i skoler og daginstitutioner sætter betingelserne for elevers handlemuligheder og trivsel – ikke omvendt.

At alle gerne vil passe ind og derfor gør de, hvad de kan for at løse de udfordringer, de stilles overfor.

At ingen, hverken elever, forældre eller professionelle, gør alting forkert hele tiden.

At motivation er nøglen til al udvikling – og det er en professionel opgave at binde en løkke mellem elevens ønsker og den ønskede forandring.

At forældre vil deres børn det bedste.

Pædagoger og lærere kan/og gør en forskel, særligt for elever som har det svært.

At man skal behandle elever forskelligt for at give dem lige deltagelsesmuligheder.

At der ofte findes dybere årsager til problemer, men at årsagen ikke er en hindring for at arbejde med at give elever, professionelle eller forældre nye og bedre handlemuligheder.