MENU
Aula_close Layer 1

Mål & resultater

Visionen nås gennem tydelige mål

På Espergærde Skole har vi opstillet seks klare mål, vi hvert år evaluerer på:

 • Espergærde Skoles resultater forbedres hvert år

 • 92% af skoledistriktets elever går på Espergærde Skole

 • Vores elever måles blandt de 20% bedste i Danmark inden for faktiske karakterer og nationale tests, trivsel (Trivselsmålinger) og robusthed til at påbegynde/gennemføre ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og erhvervskompetence uddannelse.

 • Vores forældres tilfredshed ligger i top, målt på brugertilfredsundersøgelser og ved at vi har engagerede loyale forældre, der omtaler skolen med respekt og bidrager til skolens daglige arbejde.

 • Vores lærere og pædagoger er veluddannede og blandt de dygtigste i deres fag. Det kommer til udtryk ved, at de arbejder systematisk og målorienteret med elevernes trivsel, læring og progression. De efter/videreuddannes kontinuerligt ift. faglige kompetencer og teamsamarbejde. Høj medarbejdertrivsel (APV-undersøgelser).

 • Vores ledelse er fagligt kompetent, ambitiøs og nærværende. Det viser sig ved synlige ledere, der tydligt kommunikerer skolens retningslinjer og udvikling. Visionær skoleledelse og udvikling, der tør nytænke samt inddrage national og international forskning i det omfang, det giver mening for Espergærde Skole. Efter/videreuddannes kontinuerligt i forhold til at understøtte ledere af lærerprocesser og arbejdet med elevernes læringsmål.

   

  Høj faglighed og stærke personlige egenskaber

  På Espergærde Skole har vi ambitioner på elevernes vegne. Karakterer er en meget enkel måde at vurdere faglig kvalitet på. Vores elever får potentielt gode karakterer. Dét kræver en indsats af elever, lærere og forældre at understøtte den enkeltes læringsproces – og den forventer vi. Vores resultater er i langt de fleste fag bedre end gennemsnittet.

  Espergærde Skoles kvaliteter handler også om de personlige karaktertræk, vores elever får med fra Espergærde Skole: Selvdisciplin, mod, styrke, selvværd og dét at gøre sig umage. Vi arbejder målrettet med udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer i den understøttende undervisning og gennem sociale mål.

  At Espergærde Skoles elever har et godt fagligt og personligt fundament, når de forlader skolen, afspejles i både deres valg af ungdomsuddannelse og graden af gennemførsel.

  Find detaljerede oplysninger om f.eks. Espergærde Skoles afgangskarakterer og elevtal her.

  Vores miljø er præget af forældre, der bakker op om skolen og en høj brugertilfredshed.
  Skolens medarbejdere arbejder i mindre lærerteams. De er engagerede, fagligt kompetente og trives som kolleger sammen.