MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejerske

Kontakt til sundhedsplejersken
Hvis du eller dit barn har brug for at tale med sundhedsplejersken, kan du kontakte hende på nedenstående mobil, aula (skriv til SUND) eller på mail.

Sundhedsplejerske:

Espergærdeskolen
Sundhedsplejerske
Mary Rejkjær Clausen
Tlf.: 25 31 29 97

mrc34@helsingor.dk

Grydemoseskolen
Sundhedsplejerske
Annelise Nommesen
Tlf.: 25 31 27 88

ano34@helsingor.dk

Mørdrupskolen
Sundhedsplejerske
Christina Mohr
Tlf.: 25 31 29 98

cmo07@helsingor.dk

Mørdrupskolen
Sundhedsplejerske
Anette Pedersen
Tlf.: 41 86 80 88

anp07@helsingor.dk

Tibberupskolen
Sundhedsplejerske
Anne Bøndergaard
Tlf.: 25 31 27 53

abn34@helsingor.

 

Sundhedsplejerskernes tilbud i skolen

Gennem samarbejde med Sundhedsplejersker følges dit barns sundhed og trivsel gennem skoleforløbet.

Espergærde skoledistrikt:

Sundhedsplejersken på skolen følger dit barns sundhed og trivsel gennem skoleforløbet.

Vi samarbejder med forældre, lærer og pædagoger samt skolens ledelse om det enkelte barn og klassens trivsel og om generelle sundhedsfremmende aktiviteter.

Formålet med skolesundhedsplejen er at fremme sundhed og gode sundhedsvaner og tidligt at opspore tegn på sygdom eller mistrivsel.

Det gør vi ved samtaler, undersøgelser og sundhedspædagogiske aktiviteter og undervisning.

0.klasse: Indskolingsundersøgelse sammen med forældre, helbredsskema udfyldes af forældrene inden undersøgelsen.

1.klasse: Børnene måles og vejes og evt. opfølgning på indskolingsundersøgelsen.

5. klasse: Individuel sundhedssamtale, samt højde og vægt.

Før samtalen udfylder eleven et elektronisk spørgeskema i programmet Boernungeliv.dk. Spørgeskemaet omhandler elevens sundhed og trivsel. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i elevens svar.

Data fra spørgeskemaerne giver også mulighed for at trække en anonym sundhedsprofil for klassen og på tværs af klasserne i hele kommunen. Ud over den individuelle sundhedssamtale, tilbyder sundhedsplejersken en sundhedspædagogisk aktivitet med klassen. Det vil primært være et pubertets-tema.

8.klasse: Udskolingsundersøgelse og samtale. Højde/vægt, høreprøve og synsprøve.

Før samtalen udfylder eleven et elektronisk spørgeskema i programmet Boernungeliv.dk. Spørgeskemaet omhandler elevens sundhed og trivsel. Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i elevens svar.

Data fra spørgeskemaerne giver også mulighed for at trække en anonym sundhedsprofil for klassen og på tværs af klasserne i hele kommunen.

Ud over den individuelle sundhedssamtale, tilbyder sundhedsplejersken også en sundhedspædagogisk aktivitet med klassen. Der vil her være fokus på ”Seksuel sundhed”.

Samtykke:
Når dit barn starter i skolen, vil I som forældre blive bedt om at give samtykke til sundhedsplejerskens almene tilbud. Samtykket gælder for hele skoleforløbet.

Samtykket kan tilbagetrækkes når som helst ved at give sundhedsplejersken besked.

Ekstra undersøgelser og samtaler hos sundhedsplejersken.
Eleverne har altid selv mulighed for at kontakte sundhedsplejersken.

Derudover har forældre, lærer og pædagoger også mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis de har brug for at drøfte en problematik.

Det kunne fx handle om helbreds- eller sundhedsmæssige problemer, mistrivsel hos barnet eller andet.

Sundhedsplejersken er en del af Tværfagligt Forum på skolen.

Samtykke i forbindelse med ekstra undersøgelser og samtaler hos sundhedsplejersken:
Hvis ovenstående giver anledning til yderligere samtale med eller undersøgelse af barnet, vil I som forældre blive kontaktet og skal give samtykke til dette.

Sundhedsplejerskens journal.
Du kan læse med i dit barns journal 
her.