MENU
Aula_close Layer 1

Nordsjællands faglige fyrtårn

Espergærde skole vil være Nordsjællands faglige fyrtårn med fokus på demokratisk dannelse:

Espergærde Skole leverer faglighed for alle

Espergærde Skoles faglige resultater er blandt de bedste

Espergærde Skole (ud)danner hele livsduelige mennesker med karakter

Espergærde Skole er en skole med fælles værdier og retning, det tror vi er grundlaget for at løfte kerneopgaven: Elevernes læring og trivsel. En opgave der kræver et tæt samarbejde mellem elever, medarbejdere, forældre og ledelse. Samarbejdet afhænger af engagement, anerkendelse samt åbenhed og læringsvillighed hos alle parter, som altid inviteres til at bidrage.

Samtidigt er det altafgørende at vi som skole gør, hvad vi siger og siger hvad, vi gør.

Samarbejdet mellem aktørerne er med til at gøre Espergærde Skole til et udfordrende og udviklende læringsfællesskab, hvor vi hver dag praktiserer og fastholder hinanden i skolens vision ”Læring med Karakter” og skolens værdier ”Mangfoldig faglighed og kreativitet & Fællesskaber med anerkendende relationer”, med udgangspunkt i den pædagogiske og metodiske løsningsfokuserede tilgang, LØFT.