MENU
Aula_close Layer 1

Værdier - "Mangfoldig faglighed og kreativitet & Fællesskaber med anerkendende relationer"

Espergærde Skoles ambition om at være en attraktiv skole og arbejdsplads skal underbygges ved hjælp af skolens værdier. Alle skolens brugere og ansatte er repræsentanter for Espergærde Skole.

Espergærde Skole er vores skole og vi er forpligtet til at fastholde os selv og hinanden i de værdier, som danner fundament for skolens praksis. Det betyder blandt andet at omtale skolen og alle skolens brugere med respekt i og uden for skolen. Vi er selv med til at skabe Espergærde Skoles fortælling hver dag!

Espergærde Skoles Værdier

”Mangfoldig faglighed og kreativitet”

På Espergærde Skole er vores faglige stolthed udgangspunktet for arbejdet med elevernes læring, udvikling, socialisering og dannelse. Vi anvender vores ressourcer maksimalt for at øge elevernes selvtillid og støtte den faglige, sociale og personlige udvikling af alle elever gennem både læring og leg.

På Espergærde Skole giver vores mangeartede kompetencer mulighed for, at vi prioriterer nytænkning, idérigdom og kreative metoder i alle fag og funktioner samt drager nytte af afdelingernes forskelligheder.

På Espergærde Skole samarbejder vi med forældrene om at skabe tryghed og tillid så alle elever udvikler deres potentiale optimalt, for at den enkelt elev får et godt barne- og voksenliv.

”Fællesskaber med anerkendende relationer”

På Espergærde Skole skaber vi gode sociale relationer blandt elever og voksne, hvor alle oplever anerkendelse, som fremmer motivation og lyst til udvikling og læring.  På Espergærde Skole er venskaber og positive relationer vigtige, og vi arbejder mod, at alle elever færdes i miljøer, hvor de opnår selvtillid, tryghed og tolerance. Alle elever skal have mindst én rigtig ven!

På Espergærde Skole tror vi på at samarbejde og tillid mellem alle, som har tilknytning til skolen, skaber engagement og trivsel.

Vi arbejder med gensidig respekt internt på skolen og i forhold til forældrene for at skabe trivsel og livsglæde blandt Espergærde Skoles aktører.