MENU
Aula_close Layer 1

Forsikringsforhold

Ulykkesforsikring for børn og unge i folkeskoler og dagtilbud.

Børn og unge i folkeskoler og dagtilbud er ikke dækket af en kommunal ulykkesforsikring.
Kommunen yder kun erstatning for skader efter almindelige erstatningsretlige regler.

Det indebærer, at eksempelvis en tandskade sket ved et hændeligt uheld i en skole/SFO/klub, ikke giver ret til erstatning, medmindre kommunen burde have handlet anderledes.

I den forbindelse vil kommunen opfordre til, at forældre undersøger, om deres barn er dækket af en privat ulykkesforsikring.

 

Rejseforsikring.
Skolen tegner en rejseforsikring for hver gang der foretages en rejse til udlandet i skoletiden. Det betyder, at alle elever som har det blå EU sygesikringskort, eller har retten til det blå EU sygesikringskort er dækket af forsikringen. For at kunne få det blå EU sygesikringskort, skal man have EU statsborgerskab. Har man ikke det, dækker forsikringen ikke. Hvis du har et barn, der skal med skolen til udlandet, det være sig flere dage, eller bare en sviptur til (eller gennemrejse i) Sverige, så sørg for at dit barn får det blå EU sygesikringskort med på turen.
 

Tyveri eller hærværk af elevens ejendele.
Tyveri eller hærværk på elevernes ejendele, under ophold på skolen eller andet sted under skolens ledelse, erstattes ikke af skolen, men bør anmeldes til egen forsikring.

 

Elevers hærværk mod skolens ejendele.
Hvis en elev ved mere eller mindre voldsom adfærd eller uagtsomhed forvolder skade på elevcomputer, skolens bygninger eller inventar, er eleven erstatningspligtig og får en meddelelse med hjem med krav om erstatning.

Eleven er erstatningspligtig for materialer og bøger lånt på PLC. Afleveres materialerne ikke efter 3. hjemkaldelse, fremsender skolens kontor en regning til hjemmet.