MENU
Aula_close Layer 1

Overgang til udskoling

Overgangen fra 6. til 7. klasse markerer et skift for eleverne. De begynder at se sig selv som unge frem for børn. I skolen oplever de et stigende fokus på folkeskolens afgangsprøve og valg af ungdomsuddannelse. Samtidig skal de starte på en ny skole med nye klassekammerater og nye lærere.

Espergærde Skole har valgt ny klassedannelse ved overgangen til 7. klasse for at skabe lige vilkår for alle. Alle klasser får elever fra Espergærdeskolen, Grydemoseskolen, Mørdrupskolen og Tikøb Skole. Vi sikre at alle faglige og sociale kompetencer er tilstede i alle klasser. For eleverne giver det mulighed for at skabe sig en ny rolle/redefinere sig selv både socialt og fagligt.

For at lette overgangen har vi defineret 3 grundværdier, der er fundamentet for processen:

  • Eleverne oplever tryghed

  • Medarbejderne kender hinanden

  • Overgangen foregår over en længere periode

Overgangsprocessen starter i februar/marts med at 6. klasses elever og deres forældre fra Espergærdeskolen, Grydemoseskolen, Mørdrupskolen og Tikøb Skole inviteres til et informationsmøde.

I samme periode går en proces i gang omkring sammensætningen af de nye klasser, hvor 6. klasses lærerne tegner en profil af de enkelte elever ud fra en fast skabelon. Her har de også mulighed for at anbefale, at eleven kommer i klasse med eller ikke i klasse med andre elever ud fra et fagligt perspektiv. Ledelsen på Tibberupskolen sammensætter herefter de nye klasser i dialog med 6. klasses lærerne.

De nye klasser offentliggøres midt i juni. Det skal understreges, at der skal en meget vægtig grund til, at en elev kan flytte til en anden klasse.

De to sidste dage inden sommerferien møder 6. klasses eleverne ind på Tibberupskolen i deres nye klasser. Dagene bruges til at skabe relationer mellem lærere og elever og til at lære stedet at kende.

Efter sommerferien starter eleverne i 7. klasse i kendte omgivelser. Alle klasser har en ugentlig trivselsdag for at understøtte udvikling af gode sociale og faglige relationer.