MENU
Aula_close Layer 1

Espergærde Skole

1675 elever og 300 medarbejdere fordelt på 5 skoler

Espergærde skoledistrikt er én administrativ enhed med 4 undervisningsafdelinger:

 • Espergærdeskolen

 • Grydemoseskolen

 • Mørdrupskolen

 • Tibberupskolen

  På Grydemoseskolen ligger desuden Team V, som er Helsingør Kommunes tilbud til elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder.

  Skolerne blev lagt sammen i 2012 og fra august 2017 er gennemført en strukturændring, der betyder at Espergærdeskolen, Grydemoseskolen og Mørdrupskolen er grundskoler, dvs. har elever fra børnehaveklasse til 6. klasse, mens Tibberupskolen er udskolingsskole, dvs. at Espergærde og Tikøb Skoledistrikters 7. – 9. klasser er samlet her.

  Espergærde Skole har én skolebestyrelse og dermed samme overordnede principper for alle afdelinger. Espergærde Skole arbejder ud fra samme vision, værdier og mål. I gennem de sidste år er forretningsgange, retningslinjer, undervisningsmetoder og sagsbehandling blevet harmoniseret, så alle elever, forældre og medarbejdere oplever samme kvalitet og vilkår uanset, hvilken afdeling de er tilknyttet. Der er selvfølgelig også plads til, at skolerne finder individuelle måder at løse opgaverne på – alt efter skolernes historie og elevsammensætning.

  I 2016 indgik Espergærde Skole og Tikøb Skole en partnerskabsaftale, der omfatter samarbejde på flere niveauer. På ledelsesniveau samarbejdes bl.a. omkring årsplanlægningen. Fagligheden styrkes gennem tværgående netværk for faglige vejledere og fælles indsatser som læseindsats og udvikling af den understøttende undervisning herunder pædagogernes rolle i undervisningen. På specialområdet har Tikøb Skole adgang til ressourcer på inklusionsområdet og til elever med støttebehov