MENU
Aula_close Layer 1

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og emner. Aktiviteterne i understøttende undervisning skal understøtte den faglige undervisning og/ eller styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har ikke formuleret specifikke mål for understøttende undervisning, men læringsaktiviteterne skal understøtte de Fælles Mål for fagene og folkeskolens formål.

På Espergærde Skole er understøttende undervisning integreret i skoledagen og med til at skabe en sammenhængende, varieret og anvendelsesorienteret læring for eleverne.